V rekonstrukci

Slovamid 6

Jako konstrukční termoplast nabízí kombinaci vlastností zahrnující vysokou pevnost (zvláště při zvýšených teplotách), houževnatost při nízkých teplotách, tuhost, odolnost oděru, nízký koeficient tření a dobrou chemickou odolnost. Je vhodný jako konstrukční materiál k výrobě součástí pro elektrotechnický průmysl a prvků, u nichž je požadována zvýšená mechanická pevnost a tepelná odolnost. Vyznačuje se dobrými dielektrickými vlastnostmi. Je určen ke zpracování vstřikováním.

scroll down

Slovamid 66

Jako konstrukční termoplast nabízí kombinaci vlastností zahrnující vysokou pevnost (zvláště při zvýšených teplotách), houževnatost při nízkých teplotách, tuhost, odolnost oděru, nízký koeficient tření a dobrou chemickou odolnost. Je vhodný jako konstrukční materiál k výrobě součástí pro elektrotechnický průmysl a prvků, u nichž je požadována zvýšená mechanická pevnost a tepelná odolnost. Vyznačuje se dobrými dielektrickými vlastnostmi. Je určen ke zpracování vstřikováním.

scroll down

Slovaster

Je semikrystalický termoplastický polyester určený především pro zpracování vstřikováním. Vyznačuje se vysokou pevností, tuhostí, chemickou odolností, odolností proti působení vysokých teplot a výbornou zatékavostí i při vysokém obsahu plniv. Má téměř nulovou nasákavost a minimální anizotropii smrštění. Je vhodný zejména pro technické díly v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

scroll down

Slovalen

Slovalen je obchodní název konstrukčních plastů na bázi polypropylenu a různých modifikačních přísad. SLOVALEN jako konstrukční termoplast má oproti čistému PP vyšší tuhost, vyšší tvarovou stálost za tepla a menší smrštění. Je vhodný k výrobě součástí pro strojírenství, stavebnictví, elektrotechniku a spotřební průmysl. Je určen ke zpracování vstřikováním.

scroll down

Dilaktamát

Iniciátor aniontové polymerace laktamů

Dikaprolaktamáto-bis(2-methoxyethoxo) hlinitan sodný, NaAl [N(CH2)5CO]2 (OCH2CH2OCH3)2 - iniciátor aniontové polymerace a kopolymerace laktamů. Hlavní výhodou před ostatnímí typy iniciátorů je nižší citlivost na vlhkost a čistotu kaprolaktamu v polymerační reakci.


Balení dilaktamátu pro námořní dopravu